In English

Undersökning av strålningsegenskaper hos en akustisk dipol

Jonas Karlberg ; Simeon Pappinen Hillert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-07-16. Den ändrades senast 2014-07-16

CPL ID: 200532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek