In English

Ultraljudslänk för undervattenskommunikation

Björn Kristoffersson ; Robert Thorin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-07-16.

CPL ID: 200524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek