In English

Simulator med fordonsdynamik i ett motorstyrsystem

Eric Larsson ; David Säwemark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-07-16. Den ändrades senast 2014-07-16

CPL ID: 200517

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek