In English

Felanalys av en ultraljudsprobe med hjälp av bildbehandling

Elvin Alcevska ; Therese Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-07-16. Den ändrades senast 2014-07-16

CPL ID: 200513

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek