In English

Modellering, identifikation och reglering av en quadcopter

Andreas Andersson ; Joakim Larsson ; Daniel Pihlquist ; Christopher Svensson ; Mattias Wasteby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-10-02

CPL ID: 200499

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek