In English

Självspelande labyrintspel

Karl-Johan Hagelin ; Joel Heinerud ; Olof Hill ; Oskar Jonson ; Lars Kallryd ; Karl Tageman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]