In English

Longboard som elektriskt transportmedel

Alex Bergqvist ; Oscar Bodell ; Andrée Centervall ; Robert Samefors ; Daniel Torinsson ; Sven Åkersten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-07-15

CPL ID: 200495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek