In English

Design of an anthropomorphic robotic arm - Letting human intuitiveness influence the design and control of robotics

Fredrik Andersson ; Elias Blomstrand ; Oscar Grundén ; Gabriel Matuszczyk ; Rasmus Pålsson ; Rasmus Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-07-15

CPL ID: 200494

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek