In English

Bilen som backar säkert

Markus Carlander ; Björn Nilsson ; Nils Nordeman ; Viktor Palmqvist Berntsson ; Magnus Törnqvist ; Niklas Westerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2015-01-02

CPL ID: 200491

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek