In English

Design av en snake-like robot

Markus Hammarsten ; Anneli Kalander ; Erik Karlsson ; Marcus Karlsson ; Henrik Olsson ; Patric Strandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-07-15

CPL ID: 200489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek