In English

Konstruktion och utvärdering av ett savoniusvindkraftverk

Madeleine Andersson ; Jacob Arvidsson ; Fredrik Derman ; Lisa Larsson ; Jens Medbo ; Pär-Love Palm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-10-03

CPL ID: 200488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek