In English

Identifiering av utmaningsområden vid framtagning av robotarm

Rani El-Maalouf ; Jeanna Fahlin Strömberg ; Meltem Temur ; Frida Widelund ; Kristoffer Zakrisson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]