In English

Utveckling och implementering av metoder för enkel styrning och återstart av automatiserade produktionssystem

Niklas Borg ; Wolgan Dovland Herrera ; Daniel Nord ; Niklas Skog Lidander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]