In English

Diagnosticering av muskelbristning med mikrovågor

Rickard Borre ; Albin Karlsson ; Jonathan Leiditz Thorsson ; Marcel Nilsson Rabbaa ; Johan Tenghamn ; Frida Ulander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]