In English

Virtuell idrifttagning av tillverkningscell

Thang Hoang ; Henrik Johansson ; Alexander Lydh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-07-15

CPL ID: 200481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek