In English

Indoor positioning for mobile device using instrumentation and dead reckoning

Jonatan Eriksson ; Hampus Tengfjord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX036/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-07-15

CPL ID: 200470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek