In English

Dual clutch transmission for plug-in hybrid electric vahicle

Karthik Upendra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX034/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-08-20

CPL ID: 200468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek