In English

Coordination of actuators for long heavy vehicle combinations using control allocation

Per Nyman ; Karin Uhlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX024/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 200460

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek