In English

Benders/gossip methods for heterogeneous multi-vehicle routing problems

Sarmad Riazi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX022/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-15.

CPL ID: 200458

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek