In English

Assessing blood perfusion and fluid balance in residual limbs

Valgeir Tomasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX020/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-15.

CPL ID: 200456

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek