In English

Developing and testing of an electronic data collection system for the treatment of phantom limb pain

Rannveig Asa Gudmundsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX015/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-10-01

CPL ID: 200453

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek