In English

Evaluation and implementation of error control coding schemes in industrial wireless sensor networks

Yonas Hagos Yitbarek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX013/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]