In English

Vehicle motion and torque prediction for a long haul truck

Rasmus Hofwimmer ; Daniel Skog Lidander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX012/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-15. Den ändrades senast 2014-07-15

CPL ID: 200451

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek