In English

Dissolution of cellulose pulp using molten salt hydrates

Caisy Kader
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-14. Den ändrades senast 2014-07-14

CPL ID: 200434

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek