In English

Funktionsändring av väg 168 mellan Ytterby och Ekelöv För en attraktivare och säkrare gång- och cykelmiljö

Martin Blomberg ; David Nguyen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Gång- och cykelväg, K2020, Väg 168, TrafiksäkerhetPublikationen registrerades 2014-07-11. Den ändrades senast 2014-07-11

CPL ID: 200420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek