In English

Traffic Land Use in Cities A GIS-based Study of Traffic Space in Borås, from 1946 to 2010

AXEL PERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Traffic, traffic space, land use, parking, sustainable development, Borås, Lund, urban density, geographic information system, GISPublikationen registrerades 2014-07-11. Den ändrades senast 2014-07-11

CPL ID: 200418

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek