In English

The effects of bone conduction in the amelioration of stuttering through delayed auditory feedback

Adis Hadzic ; Peter Wirén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX029/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20038

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek