In English

Soil Rock Interfaces: Problem Identification and Conceptualisation for Sealing Strategies

LINN ÖDLUND ERIKSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: soil rock interface, sealing, conceptual model, initial suggestion, hydraulic conductivity, erosion susceptibility, groutability, sensitivity assessmentPublikationen registrerades 2014-07-10. Den ändrades senast 2014-07-10

CPL ID: 200373

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek