In English

How to arrange the trafficability in central Gothenburg during the years 2015 to 2018 - An investigation of Mobility Management and interaction between selected projects in Trafik 2016

Maritha Grek ; HILDUR ÓMARSDÓTTIR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-10. Den ändrades senast 2014-07-10

CPL ID: 200371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek