In English

Real-Time Implementation of Spectral Subtraction and Subspace-Based Spectrum Estimation

Qi Zhou ; Johan Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX025/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 20035

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek