In English

Traffic Network Evaluation using Microscopic Simulation and Analytical ModellingA Study of the Traffic Situation Arising after a High Profile Event at a Planned Football Stadium in Falkenberg

Erik Eidmar ; Johan Hultman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Microscopic traffic simulation, Traffic system evaluation, Pedestrian influence, PTV VISSIM, Capcal, Falkenberg.Publikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek