In English

MODELLING OF A DEEP EXCAVATION IN SOFT CLAY A COMPARISON OF DIFFERENT CALCULATION METHODS TO IN-SITU MEASUREMENTS

Emil Johansson ; Emil Sandeman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sheet pile wall, Multi-anchored, Deep excavation, Finite element, Novapoint GS Supported Excavation, PLAXIS 2D, PLAXIS SoilTest, Mohr-Coulomb, Hardening Soil, Hardening Soil with small strain stiffness, GeotechnicsPublikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200301

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek