In English

A study of Risk analysis of delay times for goods transport traffic accidents on the routes Hisingsleden and Lundbyleden in Gothenburg

JOHANNA GUSTAVSSON ; LISA PÅLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Hisingsleden, Lundbyleden, traffic rerouting, delay time Hisingsleden, Lundbyleden, traffic rerouting, delay timePublikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200297

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek