In English

Estimation of Hydraulic Conductivity from Grain Size Analyses A comparative study of different sampling and calculation methods focusing on Västlänken

ANDREA SVENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: hydraulic conductivity, grain size analysis, Kozeny-Carman equation, soil sampling, porosity, Västlänken.Publikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek