In English

Evaluation of the Most Socioeconomically Favourable Road Alignment A Case Study of Road 56

REBECCA GREK ; Cecilia Norberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: alignment, cost-benefit analysis, Road 56, road design, socioeconomically favourable, transport economy, Trimble QuantmPublikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek