In English

An app as a tool for future bicycle planning in Gothenburg Evaluation of a bicycle track by using generated data from the function Min cykeltur

JOHANNA AALTO ; JOHANNA NYSTRÖM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Min cykeltur, GPX-file, QGIS, Functional demands, Traffic analysisPublikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200283

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek