In English

The parking standard in Gothenburg A comparison between theory and reality

KRISTIAN GILLMÉN ; HUGO GRÄSBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 12, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Parking standard, parking ratio, parking space, parking policy, detailed development plan, building permit, preschool, Lundby, Gårda, Bergsjön, Göteborg



Publikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek