In English

Evaluation of plastic mats as access roads to wind farms A study of how plastic mats deform and distribute stress on different soils

Victor Gillholm ; Isac Rosander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: access roads, plastic mats, shear strength, PLAXIS 2D, Winkler-model, bearing capacity equation, wind farmsPublikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200275

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek