In English

Evaluation of corrosion in different parts of an oil refinery using corrosion coupons

Thomas B Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200268

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek