In English

Extraktion och kemisk modifering av hemicellulosa

Britta Claesson ; Jacob Sjöstrand Dahlberg ; Jacob Oberüller ; David Sundberg ; Lisa Sirén Gustafsson ; Alexander Sörensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-08. Den ändrades senast 2014-07-08

CPL ID: 200267

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek