In English

Cost-benefit analysis A tool for decision-making in pluvial flood risk management

SARA KARLSSON ; MARIE LARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cost-benefit analysis, pluvial flooding, flood risk management, decision-makingPublikationen registrerades 2014-07-07. Den ändrades senast 2014-07-07

CPL ID: 200250

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek