In English

Application of Suction Caissons to Submerged Floating Tunnel at Sognefjord in Norway Caisson Design, Deflection Analysis and Physical Modelling

YUXIANG DUAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Laterally loaded suction caisson, submerged floating tunnel, lateral deflection, p-y curve, laboratory modellingPublikationen registrerades 2014-07-07. Den ändrades senast 2014-07-07

CPL ID: 200249

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek