In English

Rerouting of road traffic A comparison of different rerouting alternatives at unplanned disruptions in road traffic

Isa Appelqvist ; Sofia Örngren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Rerouting, Traffic simulation, Unplanned disruptions, Delay, Accessibility, Hinderfri väg, 2+1 roadsPublikationen registrerades 2014-07-07. Den ändrades senast 2014-07-07

CPL ID: 200248

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek