In English

Erosion of Silica Sol in Post Grouted Tunnel at Great Depth

REYNIR ÖRN REYNISSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: post-grouting, sealing, penetration length, overlap, silica sol, hydraulic gradient, apertures, groundwater shear stress, shear strength of silica sol temperature, dilutionPublikationen registrerades 2014-07-07. Den ändrades senast 2014-07-07

CPL ID: 200247

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek