In English

Statistical Analysis of Clay Parameters An investigation of relationships between a number of external factors and various clay parameters

ELI MARTINEZ RAMM ; JOHAN COLLINDER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: clay, parameters, external factors, relationship, ANOVA, T-testPublikationen registrerades 2014-07-07. Den ändrades senast 2014-07-07

CPL ID: 200245

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek