In English

Ringtrycks påverkan på vägslitage Tunga fordons ringtryck och dess påverkan på vägens underhållsbehov

Sebastian Nordström Ärnbäck ; Hanna Persson Brink ; Anna Rödin ; Emma Uhrdin Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-07-07. Den ändrades senast 2014-07-07

CPL ID: 200243

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek