In English

Förstärkning av väg över mosse

LARS FAGERGREN ; DAVID GILLBERG ; ROBIN NILSSON ; VIKTOR SPARGREN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]