In English

Simulation of heat integration in exhaust after treatment for dual-fuel vehicles

Johannes Brandt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-04. Den ändrades senast 2014-07-04

CPL ID: 200200

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek