In English

Mikrobiell biokonvertering av para-xylen från lignin för produktion av tereftalsyra i framtida bioraffinaderier

Julia Gutman ; Jimmie Hofman ; Carl Malina ; Adam Niklasson ; Angelo Salazar ; Robin Öz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-04. Den ändrades senast 2014-07-04

CPL ID: 200196

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek