In English

Life cycle energy assessment of wood-based Nano Fibrillated Cellulose

Thuy Duong Nguyen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-07-04. Den ändrades senast 2014-07-04

CPL ID: 200195

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek